Energia Amsterdam

Geschiedenis

Toen 20 aspirant leden besloten hadden een nieuw dispuut op te richten in 1958 is dispuutsnaam E.N.E.R.G.I.A. in een opwelling ontstaan. Het eind van de jaren 50 was het land in de ban van de ruimtevaart. Toen tijdens het inauguratiediner van het ASC de naam voorgedragen moest worden werd spontaan E.N.E.R.G.I.A. gescandeerd. Later hebben een aantal Energiaanse Latinisten de betekenis Elysium Novum Erit Reapse Gaudentibus Iunctis Amicitia eraan gegeven.

In 1982 is besloten een eigen pand te kopen als dispuutshuis. Het huis waar daarvoor 12 Energianen woonden was in zodanige staat dat het door de gemeente ontruimd moest worden, dus er was behoefte aan een nieuwe locatie. Het huis op de Prinsengracht 1129 werd gekocht, helemaal opnieuw opgeknapt en de kelder werd eigenhandig uitgediept zodat er uit de toen gemaakte bar en tap vandaag de dag nog steeds bier stroomt.

E.N.E.R.G.I.A. is altijd een dispuut geweest waar chaos en goede borrels de boventoon voerden. Toen sociëteit NIA in 1995 van de Raamgracht naar de Warmoesstraat verhuisde is er dan ook voor gezorgd dat niet de oudste disputen een eigen muurtap toebedeeld kregen, maar de disputen die bereid waren ervoor te zooien. Sindsdien staan wij steevast op de borrel bij tapje 10.

Vanaf het nieuwe millennium is E.N.E.R.G.I.A. een steeds actievere rol gaan spelen binnen het ASC/AVSV. Met regelmaat wordt er een commissaris voor het sociëteitsbestuur ‘de commissie’, een senator of een commissaris voor het Ne Praeter Modum afgeleverd.