• asc avsv

A.S.C. / A.V.S.V.

Het Amsterdamsch Studenten Corps/ Amsterdamse Vrouwelijke Studenten Vereniging is de oudste studentenvereniging van Amsterdam. Na de oprichting in 1851 bestond het voornamelijk uit vakdisputen maar vanaf de 19e eeuw kwam de nadruk te liggen op het gezelligheidsaspect. Het A.S.C. A.V.S.V. bestaat uit 18 vrouwendisputen en 19 mannendisputen. Elk van deze disputen hebben hun eigen karakter en apart bestuur. Het oudste nog actieve dispuut is opgericht in 1879 en het jongste dispuut stamt uit 1999.

Naast de disputen zijn er talloze subverenigingen binnen het ASC/AVSV zoals toneelvereniging A.S.T.V. Kothurne, studentenweerbaarheid K.S.S. en de grootste roeivereniging van Amsterdam: Nereus. Tevens kunnen leden zich ontwikkelen binnen de vele bestuurscommissies binnen de vereniging.

Inschrijven

Wil jij lid worden bij het A.S.C. A.V.S.V. dan kun jij je op de volgende data inschrijven:

Inschrijvingen kennismakingstijd
3, 4 en 5 augustus 2015
Locatie: Sociëteit N.I.A. Warmoesstraat 153
Tijd: 3 en 4 augustus van 10:00 tot 16:00 uur
5 augustus van 10:00 tot 12:00 uur

Inschrijvingen na-kennismakingstijd
11 augustus 2015
Locatie: Kleine Cooldown, Lange Leidsedwarsstraat 116
Tijd: van 12:00 tot 17:00 uur

Aftermovie APOCALYPS LUSTRUM ASC/AVSV 14 – 21 juli 2012